Tijdig onderhoud is geen must maar een noodzaak…

Eén goede camera ziet uiteraard veel meer dan twee die maar half werken. Het is daarom zaak om aan de installatie en onderhoud van deze systemen minstens zo veel aandacht te besteden als aan de techniek zelf. Ook uw beveiligingsinstallatie kunnen wij dan ook voorzien van het nodige onderhoud.

Bij storingen of problemen zorgen wij ervoor dat u snel weer een correct werkende installatie heeft. Om eventuele storingen te voorkomen, kunnen wij preventief onderhoud bieden in de vorm van een serviceplan. Met deze formule kunt u, tegen gunstige voorwaarden, uw installatie verzekeren van een grondige jaarlijkse onderhoudscheck.

Wilt u ook een afspraak maken voor onderhoud of reparatie van uw apparatuur of heeft u vragen?

Neem contact op